Prebiehajúca

Hypotéka s úsporami od 365.bank

presuňte svoje úspory na termínované účty od 365.bank a získajte zľavu na svojej hypotéke až 2%

Čo môžem získať v kampani?
  • zľavu z úrokovej sadzby až 2,00% pre všetky fixácie
Čo musím splniť?
  • "prepojiť" hypotéku s termínovaným účtom v 365. bank

Ako to presne funguje? 365.bank si nastavila jednoduchý kľúč. Novú hypotéku v 365. bank si môžete "prepojiť" až s piatimi termínovanými vkladmi, pričom tie ani nemusia byť Vaše. Takto Vám môže pomôcť napríklad aj rodina alebo známy.

Zľava sa odvíja od objemu depozít na týchto účtoch, pričom kľúč je nasledovný:

  • ak máte na depozitných terminovaných účtoch viac ako 25% výšky schválenej hypotéky (napríklad viac ako 25.000 EUR pri hypotéke 100.000 EUR) tak dostanete zľavu 0.5% so sadzby,
  • ak preukážete depozitá vo výške viac ako 50% výšky schválenej hypotéky tak zľava bude vo výške 1% z úrokovej sadzby,
  • pri objeme depozít vyššom ako 75% výšky schválenej hypotéky je zľava až 1,50% a
  • ak je objem viac ako schválená výška úveru, tak dostanete plnú zľavu až 2%

Zľava sa zakomponuje v úverovej zmluve na základe vopred komunikovaného objemu (teda požadovanej zľavy), ktorý sa zložil, alebo je už v banke zložený.

Ak depozitný účet ešte len budete zakladať, máte na to 15 kalendárnych dní od podpisu úverovej zmluvy.

POZOR, ak by ste tieto prostriedky počas splácania hypotéky z termínovaného účtu vybrali, tak Vám bude zľava automaticky odobraná.

Zľava sa udeľuje pre hypotéky s 3 ročnou fixáciou bez ohľadu na účel, pričom zľava platí na prvé obdobie fixácie, teda 3 roky.

Aký je postup?

Pri podpise zmluvy bude mať klient aj v Zmluve o úvere a ESIS formulári uvedenú aplikovanú zľavu v časti „Úroková sadzba“. Zľava z úrokovej sadzby bude aktívna hneď po načerpaní úveru. A to aj v prípade, ak ešte neboli dovtedy zriadené termínované vklady. Následne má klient alebo jeho blízki 15 dní na to, aby boli zriadené Termínované vklady k hypotéke aj s realizovaným vkladom finančných prostriedkov.

Vlastník vkladu poskytne dlžníkovi na úvere údaje o vklade (výška vkladu a číslo TV), ktoré bude dlžník oznamovať banke. Ako sme písali, najneskôr do 15 dní od čerpania hypotéky musí klient podpísať Vyhlásenie k úveru, v ktorom uvedie zoznam všetkých termínovaných vkladov, ktoré budú prepojené s hypotékou (a to v požadovanom objeme, ktorý deklaroval pred schvaľovaním).

Oficiálne podklady ku kampani

žiaľ nedisponujeme oficiálnym štatútom ku kampani

Sadzby

Aktuálny úrokový lístok

Kúpa

4.75%

4.75%

4.75%

5.75%

Refin.

4.75%

4.75%

4.75%

5.75%

Americká

4.75%

4.75%

4.75%

5.75%

Zobrazuje základné úrokové sadzby bez zliav, ak ste zvedavý na presnú sadzbu na základe Vašej bonity a príjmu spravte si prepočet kliknutím na tlačidlo nižšie.

Okrem presnej ponuky bez návštevy pobočky Vám zobrazíme aj zľavy, ktoré je v banke možné získať.  

Zistite či na to máte

Máte dostatočný príjem na požadovaný úver? Overte si to za pár minút online.

ZAČAŤ TERAZ nezáväzne