+

ČSOB banka

vynikajúca voľba ak nemáte vybranú nehnuteľnosť, jedna z 3 bánk ktorá ponúka úver na nešpecifikovanú nehnuteľnosť s garanciou úroku

Spočítať hypotéku úrokový lístok
Sadzby

Aktuálny úrokový lístok

Kúpa

5.54%

4.44%

4.44%

4.64%

4.84%

4.94%

5.04%

Refin.

5.54%

4.44%

4.44%

4.64%

4.84%

4.94%

5.04%

Americká

6.04%

4.94%

4.94%

5.14%

5.34%

5.44%

5.54%

Zobrazuje základné úrokové sadzby bez zliav, ak ste zvedavý na presnú sadzbu na základe Vašej bonity a príjmu spravte si prepočet kliknutím na tlačidlo nižšie.

Okrem presnej ponuky bez návštevy pobočky Vám zobrazíme aj zľavy, ktoré je v banke možné získať.  

Podmieky pre poskytnutie hypotéky

Aké podmienky musíte splniť?

Máte príjem zo zamestnania na dobu neurčitú?

V ČSOB sa oplatí podať žiadosť ak máte odrobených aspoň 6 mesiacov, v prípade ak menej (najmenej však 3 mesiace), je potrebné aby ste vydokladovali dôvod, napr. plynulý prechod v zamestnaní, návrat z materskej a podobne.

Ste zamestnaný na dobu určitú?

Zmluva by mala byť dohodnutá aspoň na 12 mesiacov. Dokladuje sa predložením kópie pracovnej zmluvy a v niektorých prípadoch si banka môže vyžiadať potvrdenie zamestnávateľa o jej predĺžení na ďalšie obdobie. Viac dobe určitej a odporúčaniach sa dočítate TU.

Dohoda o pracovnej činnosti

ČSOB banka nebude dohodu o pracovnej činnosti akceptovať ako príjem. Budete musieť zvážiť inú banku. V ktorej banke Vám tento príjem akceptujú, zistíte v tomto našom príspevku TU.

Cestovné náhrady / diéty

Akceptuje až 40% príjmu z diét, maximálne do výšky základnej výplaty, pričom sa dokladujú potvrdením o príjme (ak Vám nechodí výplata na účet v ČSOB). ČSOB priemeruje diéty za posledných 6 mesiacov.

Podnikáte ako živnostník?

V ČSOB banke podporujú výpočet výšky úveru len na základe podielu z tržieb. Kompenzujú to tým, že ČSOB Vám vie akceptovať až 35% tržieb živnostníka ako ročný príjem. Porovnanie s ostanými bankami nTU. V prípade ak podnikáte v rámci komory alebo slobodného povolania dokáže ČSOB akceptovať až 50% tržieb, maximálne však 301.500 EUR.

Dokladujete príjem z podnikania v SRO?

Ako podnikateľovi s SRO Vám ČSOB prizná 15% tržieb spoločnosti krátených Vaším spoluvlastníckym podielom v spoločnosti (napr. ak ste polovičný vlastník tak len 50% výslednej sumy). Výnimku je možné udeliť v prípade ak ste 100% vlastník spoločnosti a podnikáte v rámci segmentu slobodného povolania alebo komorovej činnosti. V takomto prípade Vám ČSOB akceptuje spomínaných 50% tržieb. Porovnanie bánk vhodných pre podnikateľov s SRO nájdete v tomto príspevku TU.

Príjem z prenájmu nehnuteľnosti

ČSOB akceptuje až 75% tržieb z nájmu za posledné 3 mesiace. Rozdiel je len v dokladovaní. Ak sa Vám nájom pripisuje na účet v ČSOB stačí predložiť nájomnú zmluvu. V prípade ak na účet v inej banke, ČSOB od Vás bude požadovať daňové priznanie, v ktorom bol zdanení tento príjem za predošlý rok v trvaní aspoň 3 mesiace. Nie ste v ČSOB? Pozrite sa kde dostanete za prenájom najviac, zistite TU.

Doktorandské štipendium

Dokladuje sa na základe potvrdenia o vyplatených štipendiách. Akceptuje sa v plnej výške avšak len pri dennej forme štúdia a nie zo zahraničia. Priemeruje sa posledných 6 príspevkov, najmenej však 3.

Účty

Ktorý Vám najviac vyhovuje?

SMART

0
/mesiac
v cene je VISA Classic
neobmedzený počet výberov z bankomatov banky
pri výbere z bankomatu cudzej banky zaplatíte 5€

jeden z mála účtov, ktorý je vždy bez poplatku

POHODA

6
/mesiac
v cene VISA Classic alebo MasterCard
neobmedzený počet výberov z bankomatov banky
jeden výber z cudzej banky zadarmo, inak 5€

*zľava vo výške 3€ z poplatku ak máte Príjem na účet 400 € + 3 pravidelné platby + 5 platieb kartou

**ďalšia zľava vo výške 3€ ak máte priemerný mesačný zostatok depozít, investícií a úverových produktov vyšší ako 20 000 € (ráta sa do toho aj istina úverov) alebo ak aktívne používate podnikateľské konto (kreditný obrato 3000€ pri živnostníkovi, respektíve 10.000€ pri SRO)

EXTRA POHODA

12
/mesiac
VISA Classic alebo MasterCard / MC Gold v cene
neobmedzený počet výber z bankomatu banky
výnimočne neobmedzený počet výberov z bankomatov inej banky

*zľava vo výške 6€ z poplatku ak máte príjem na účet 1500 € + 3 pravidelné platby + 5 platieb kartou

**ďalšia zľava vo výške 6€ ak máte priemerný mesačný zostatok depozít, investícií a úverových produktov vyšší ako 30 000 € (ráta sa do toho aj istina úverov) alebo ak aktívne používate podnikateľské konto (kreditný obrato 3000€ pri živnostníkovi, respektíve 10.000€ pri SRO)

Potvrdenie o príjme

Na účely dokladovania príjmu zo závislej činnosti (zamestnanie) potrebujeme v niektorých prípadov predložiť banke potvrdenie o príjme na predpísanom tlačive (prílohy nižšie).

Pošlite PDF potvrdenia o príjme zamestnávateľovi, ktorý ho vyplní (údaje o vyplatenej mzde, trvanie pracovného pomeru a podobne) a podpísaný originál nám doručíte ako prílohu žiadosti do banky.

Mimoriadne splátky

Okrem zákonnej možnosti (bez pokuty do 30% istiny úveru, viac o zákonnej možnosti TU) ponúka ČSOB aj možnosť nad rámec zákona a to bez poplatku raz za každých 31 dní a to do výšky až 1.5% zostávajúcej istiny. O túto možnosť požiadate v aplikácii, keď máte na účte dostatok prostriedkov.

Možnosť kreditnej karty

Banka ponúka celkom 3 alternatívy kreditných kariet (MC zodpovedá skratke MasterCard):

MC Credit BASIC s úrokovou sadzbou 19.5% p. a. a mesačným poplatkom 2.5€ mesačne. Úverový rozsah pri tejto karte je nastavený od 150€ do 3000 €.

MC Credit STANDARD s rovnakou úrokovou sadzbou 19.5% p. a. a poplatkom za vedenie 2.5€ mesačne, líši sa úverovým rozsahom od 300€ do 7500€, pričom ČSOB pridáva ku karte ešte benefity predĺženej záruky a poistenie ochrany nákupu.

MC Credid GOLD so zvýhodnenou sadzbou 13.90% p. a. ale vyšším poplatkom za vedenie - 9€ mesačne. Úverový rozsah je od 1500€ do 15000€, pričom karta zahŕňa benefity karty STANDARD ale pridáva službu uLekára

Povolené prečerpanie

Banka ponúka aj možnosť povolené prečerpania k účtu v rozsahu od 150€ do 6000€ bez poplatku za poskytnutie a s úrokovou sadzbou 19.5% p. a.

Vzor úverovej dokumentácie

Ušetrite si čas na pobočke a naštudujte si úverovú dokumentáciu (úverovú a záložnú zmluvu) dopredu. Prádzne miesta budú doplnené Vašími údajmi a na mieste už skontrolujete len tie.

BANKOPOISTENIE

Poistenie hypotéky ČSOB
(ČSOB poisťovňa)

Variant A

??%
z mesačnej splátky
 • 100% krytie úveru pre prípad smrti,
 • v prípade invalidity v rozsahu nad 70% a

Variant B

??%
z mesačnej splátky
 • 100% krytie úveru pre prípad smrti,
 • v prípade invalidity v rozsahu nad 70% a
 • pracovná neschopnosť trvajúca minimálne 60 dní

Variant C

??%
z mesačnej splátky
 • 100% krytie úveru pre prípad smrti,
 • v prípade invalidity v rozsahu nad 70% a
 • pracovná neschopnosť trvajúca minimálne 30 dní
 • strata zamestnania s následnou nezamestnanosťou minimálne 60 dní

Dokumenty k poisteniu

Prihlásenie do poistenia prebieha pri odovzdaní žiadosti na pobočke. Preto nemáme k dispozícii dokument Prihláška.

Dobré vedieť o poistení

V prípade smrti alebo invalidity:

 • ak sa dohodnutá výška poistnej sumy rovná výške úveru, tak poistné plnenie je vo výške zostatku istiny úveru,
 • ak je dohodnutá výška poistnej sumy nižšia ako výška úveru, tak poistné plnenie je v pomernej výške kalkulovaného zostatku istiny úveru ku dňu vzniku poistnej udalosti. Pomerná výška kalkulovaného zostatku istiny úveru je kalkulovaný zostatok istiny úveru vynásobený pomerom poistnej sumy a výšky úveru, uvedeného v úverovej zmluve. Poistná suma predstavuje maximálnu časť výšky úveru, na ktorú sa vzťahuje poistné krytie.

V prípade pracovnej neschopnosti sa poistné plnenie rovná splátkam úveru, ktorých splatnosť pripadá na dobu trvania pracovnej neschopnosti (max.12 splátok).

V prípade straty zamestnania sa poistné plnenie vypláca v splátkach vo výške splátok úveru, ktorých splatnosť pripadá na dobu trvania nezamestnanosti (max.12 splátok).

Ako vyplniť prihlášku do poistenia?

Zástupcu poistníka nevypĺňate, to vypĺňa banka ak sme Vám to neposlali predvyplnené.

Informácie o úvere vyplníte podľa výšky schváleného úveru a balíka poistenia, ktorý ste si vybrali (ak sme Vám to poslali nevyplnené).

Na záver od Vás potrebujeme len doplniť dátum a miesto podpisu s tým, že nám treba zaslať sken podpísanej prihlášky na email.

AKO TO Funguje?

4 jednoduché kroky k hypotéke online

Zistite koľko dostanete

Kliknite na "začať nezáväzne" absolvujte vstupný formulár o Vašom príjme. Na základe neho náš unikátny algoritmus vypočíta maximá, ktoré môžete požadovať. Začnite teraz, nezaberie to viac ako 5 minút.

Vyberte si riešenie

Po zadaní emailu a hesla sa Vám zobrazia ponuky skutočne na mieru aj s najnovšími kampaňami a zľavami. Nastavte si fixáciu alebo splatnosť podľa predstavy a sledujte ako sa splátka prepočíta.

Schváľte si žiadosť v banke

Ak ste našli vhodnú nehnuteľnosť, alebo refinancujete, pokračujte v procese zadaním osobných údajov aby banka mohla definitívne schváliť Vašu žiadosť a podmienky.

Nahrajte podklady

Občiansky preukaz či znalecký posudok nehnuteľnosti nám môžete nahrať priamo do Vášho konta alebo jednoducho poslať na email pridelenému osobnému bakárovi.

Hotovo. O zvyšok sa postaráme

O priebehu schvaľovania ste informovaný emailovými a push notifikáciami, aby ste vždy vedeli v akej fáze procesu sa nachádzame.

TRVÁ TO len 5 minút

Zistite, či na to máte

Máte dostatočný príjem na požadovaný úver? Overte si to za pár minút online.

Zistite či na to máte

Máte dostatočný príjem na požadovaný úver? Overte si to za pár minút online.

ZAČAŤ TERAZ nezáväzne