+

UniCredit Bank

menší hráč na trhu hypoték, ktorý má však čo ponúknuť, okrem úveru na nešpecifikovanú nehnuteľnosť aj zaujímavé prostredie pre podnikateľov

Spočítať hypotéku úrokový lístok
Sadzby

Aktuálny úrokový lístok

Kúpa

4.39%

4.39%

4.49%

5.49%

5.49%

Refin.

4.39%

4.39%

4.49%

5.49%

5.49%

Americká

4.39%

4.39%

4.49%

5.49%

5.49%

Zobrazuje základné úrokové sadzby bez zliav, ak ste zvedavý na presnú sadzbu na základe Vašej bonity a príjmu spravte si prepočet kliknutím na tlačidlo nižšie.

Okrem presnej ponuky bez návštevy pobočky Vám zobrazíme aj zľavy, ktoré je v banke možné získať.  

Podmieky pre poskytnutie hypotéky

Aké podmienky musíte splniť?

Máte príjem zo zamestnania na dobu neurčitú?

V UniCredit Bank sa oplatí podať žiadosť ak máte odrobených aspoň 6 mesiacov, v prípade ak menej (najmenej však 3 mesiace) je potrebné tento dôvod kratšej doby príjmu vydokladovať a zároveň, súčet výplat za odrobené obdobie bude delené šiestimi (rovná sa nižší priemer).

Ste zamestnaný na dobu určitú?

Pochodíte ak zmluvu máte uzatvorenú na minimálne trvanie 11 mesiacov, ubehlo už 6 mesiacov a do konca ostáva viac ako 2 mesiace. Ak nespĺňate niektorú z podmienok vyššie bude potrebné predložiť doklad o predĺžení doby určitej. Viac o dobe určitej a porovnanie s ostatnými bankami nájdete TU.

Dohoda o pracovnej činnosti

S dohodou o pracovnej činnosti v UniCredit banke nepochodíte. V ktorej banke Vám tento príjem akceptujú, zistíte v tomto našom príspevku TU.

Cestovné náhrady / diéty

50% cestovných náhrad Vám UniCredit Bank bude akceptovať ak ste zamestnaný na dobu neurčitú a zároveň Váš pracovný pomer trvá dlhšie ako 12 mesiacov. Samozrejme, diéty musia byť vyplatené prevodom na účet. Dokladuje sa predložením potvrdenia o príjme, kde zamestnávateľ potvrdí ich priemernú výšku za posledných 12 mesiacov.

Podnikáte ako živnostník?

V UniCredit Bank počítajú na základe vzorca základ dane - daň delene 12 mesiacov, čím sa určí Váš priemerný mesačný príjem (kde nájdete tieto údaje zistíte v tomto príspevku TU). V prípade ak však Vaša priemerná tržba za posledných 6 mesiacov (dokladuje sa výpisom z podnikateľského účtu živnostníka) presiahla 1.5 násobok príjmu podľa vzorca základ dane - daň / 12, tak Vám vie banka akceptovať až 50% tržieb. V tomto výpočte je UniCredit Bank špecifická banka, ak ste zvedavý ktorá banka Vám ako živnostníkovi dá najviac zistíte, spravte si prepočet v našej aplikácii TU alebo v tomto príspevku TU.

Dokladujete príjem z podnikania v SRO?

UniCredit bank Vám ako podnikateľovi s SRO neprizná príjem na základe tržieb spoločnosti. Dokáže však zohľadniť vyplatený zisk, ktorý však musí byť riadne vyplatený. Dokladá sa výpisom z účtu a zápisnicou z valného zhromaždenia, kde sa rozhodlo o jeho vyplatení. Porovnanie bánk vhodných pre podnikateľov s SRO nájdete v tomto príspevku TU.

Príjem z prenájmu nehnuteľnosti

Ani tu sa nekoná výnimka. Banka nevie ako ostatné banky počítať s podielom na tržbách s nájmu, ale vychádza len z daňového priznania. Ako ročný príjem Vám prizná 100% základu dane, teda je výhodné ak prenájom trval nepretržite celý predchádzajúci rok. Stále sa predkladá nájomná zmluva ako podklad k trvaniu prenájmu. Kde dostanete za prenájom najviac, zistite TU.

Doktorandské štipendium

Dokladuje sa na základe potvrdenia o vyplatených štipendiách. Akceptuje sa v plnej výške avšak len pri dennej forme štúdia.

Účty

Ktorý Vám najviac vyhovuje?

START

0
/mesiac
VISA Standard
neobmedzené výbery z bankomatu banky
pri výbere z bankomatu inej banky nad 80€ zadarmo inak 1.5€

vedenie účtu je vždy zadarmo, bez ďalších podmienok

OPEN

5
/mesiac
VISA Standard s cestovným poistením
neobmedzené výbery z bankomatov banky
neobmedzené výbery z bankomatov iných bánk

v cene balíka sú dva EURo účty a jeden USD účet

TOP

12
/mesiac
VISA Premium s cestovným poistením
neobmedzený počet výberov z bankomatu banky
neobmedzené výbery z bankomatov iných bánk

*zadarmo pri pravidelnom mesačnom príjme nad 1500€ alebo ak celkový objem vkladov na termínovanom alebo sporiacom účte bude viac ako 40.000€

**v cene balíka sú až 2 euro účty a ďalšie 2 účty v inej mene

Potvrdenie o príjme

Na účely dokladovania príjmu zo závislej činnosti (zamestnanie) potrebujeme v niektorých prípadov predložiť banke potvrdenie o príjme na predpísanom tlačive (prílohy nižšie).

Pošlite PDF potvrdenia o príjme zamestnávateľovi, ktorý ho vyplní (údaje o vyplatenej mzde, trvanie pracovného pomeru a podobne) a podpísaný originál nám doručíte ako prílohu žiadosti do banky.

Mimoriadne splátky

Bez pokuty, v zmysle zákonného ustanovenia zákona o úveroch na bývanie a jeho doplneniach, len ak suma predčasných splátok uhradených v priebehu roku nepresiahne výšku 30 % istiny úveru na bývanie. Viac o mimoriadnych splátkach TU.

Možnosť kreditnej karty

Banka ponúka celkom dve alternatívy:

Visa BASIC s úverovým rámcom od 235€ do 1000€ a ročnou úrokovou sadzbou 17.7% p. a. a mesačným poplatkom za vedenie 1,10€ mesačne. Poplatok Vám bude vrátený pri obrate na karte aspoň 159€ mesačne.

Visa GOLD s úverovým rámcom od 1800€ do 10.000€, rovnakou úrokovou sadzbou a mesačným poplatkom za vedenie 6€ mesačne. Poplatok Vám bude vrátený pri obrate na karte aspoň 959€ mesačne.

Povolené prečerpanie

Ak si vyberiete účet START tak jeho zriadenie budete mať bez poplatku. Povolené prečerpanie alebo Kontokorent (banka komunikuje produkt pod týmto názvom, ale ide o to isté) je až do výšky 6000€. Úroková sadzba je 14% p. a., čo je výrazne nižšie ako v prípade konkurencie. Mesačné vedenie je bez poplatku.

Vzor úverovej dokumentácie

Ušetrite si čas na pobočke a naštudujte si úverovú dokumentáciu (úverovú a záložnú zmluvu) dopredu. Prádzne miesta budú doplnené Vašími údajmi a na mieste už skontrolujete len tie.

Ostatné dokumenty

BANKOPOISTENIE

Poistenie schopnosti splácať úver UniCredit bank (Generali)

BASIC

5.5%
z mesačnej splátky

Balíček BASIC zahŕňa poistenie SMRTI + INVALIDITY v rozsahu nad 70%, pričom poplatok za poistenie činí 5.50% z mesačnej výšky splátky. To znamená ak Vaša splátka činí napríklad 1.000€, tak poplatok za poistenie činí 55€.

INVALIDITA

V prípade, ak choroba alebo úraz spôsobia invaliditu s mierou poklesu schopnosti vykonávať prácu o viac ako 70 %, Generali

poisťovňa banke vyplatí nesplatenú časť poisteného úveru.

ÚMRTIE

V prípade úmrtia Generali poisťovňa vyplatí banke zostatok poisteného úveru.

STANDARD

8.5%
z mesačnej splátky

Balíček STANDARD zahŕňa to čo balíček BASIC - poistenie SMRTI + INVALIDITY v rozsahu nad 70 % a pridáva naviac PRACOVNÚ NESCHOPNOSŤ, poplatok činí 8.50% z mesačnej splátky, čo pri splátke 1.000€ znamená mesačný poplatok za poistenie 85€.

INVALIDITA +

ÚMRTIE +

PRÁCENESCHOPNOSŤ

Už po 30 dňoch bude Generali poisťovňa za klienta splácať mesačné splátky úveru počas trvania práceneschopnosti. Z jednej

poistnej udalosti poisťovňa môže uhradiť až 12 splátok úveru počas trvania práceneschopnosti.

FULL

11%
z mesačnej splátky

Balíček FULL zahŕňa to čo balíček STANDARD - poistenie SMRTI + INVALIDITY v rozsahu nad 70 % + PRACOVNÚ NESCHOPNOSŤ a pridáva navyše + STRATU ZAMESTNANIA + novinku v podobe NADOROVÉ OCHORENIE, pričom poplatok činí 11% z mesačnej splátky, čo pri splátke 1.000€ znamená mesačný poplatok za poistenie 110€.

INVALIDITA +

ÚMRTIE +

PRÁCENESCHOPNOSŤ+

STRATA ZAMESTNANIA

Ak klient stratí prácu alebo ukončí živnosť a nezamestnaným bude nepretržite aspoň 30 dní, Generali poisťovňa uhradí

splátky úveru v období trvania nezamestnanosti. Maximálne plnenie môže predstavovať až 6 splátok úveru počas trvania

nedobrovoľnej nezamestnanosti.

NÁDOROVÉ OCHORENIE

Ak klientovi diagnostikovali niektoré z vybraných nádorových ochorení tak Generali poisťovňa jednorazovo vyplatí poistné

plnenie vo výške deviatich mesačných splátok.

Dobré vedieť o poistení

Ako vyplniť prihlášku do poistenia?

AKO TO Funguje?

4 jednoduché kroky k hypotéke online

Zistite koľko dostanete

Kliknite na "začať nezáväzne" absolvujte vstupný formulár o Vašom príjme. Na základe neho náš unikátny algoritmus vypočíta maximá, ktoré môžete požadovať. Začnite teraz, nezaberie to viac ako 5 minút.

Vyberte si riešenie

Po zadaní emailu a hesla sa Vám zobrazia ponuky skutočne na mieru aj s najnovšími kampaňami a zľavami. Nastavte si fixáciu alebo splatnosť podľa predstavy a sledujte ako sa splátka prepočíta.

Schváľte si žiadosť v banke

Ak ste našli vhodnú nehnuteľnosť, alebo refinancujete, pokračujte v procese zadaním osobných údajov aby banka mohla definitívne schváliť Vašu žiadosť a podmienky.

Nahrajte podklady

Občiansky preukaz či znalecký posudok nehnuteľnosti nám môžete nahrať priamo do Vášho konta alebo jednoducho poslať na email pridelenému osobnému bakárovi.

Hotovo. O zvyšok sa postaráme

O priebehu schvaľovania ste informovaný emailovými a push notifikáciami, aby ste vždy vedeli v akej fáze procesu sa nachádzame.

TRVÁ TO len 5 minút

Zistite, či na to máte

Máte dostatočný príjem na požadovaný úver? Overte si to za pár minút online.

Zistite či na to máte

Máte dostatočný príjem na požadovaný úver? Overte si to za pár minút online.

ZAČAŤ TERAZ nezáväzne