+

Slovenská sporiteľňa

jednotka na trhu v objeme poskytnutých úverov, až 23% podiel na trhu hypoték aj vďaka unikátnej aplikácii George

Spočítať hypotéku úrokový lístok
Sadzby

Aktuálny úrokový lístok

Kúpa

4.99%

5.19%

5.19%

5.59%

5.59%

Refin.

4.99%

5.19%

5.19%

5.59%

5.59%

Americká

4.99%

5.19%

5.19%

5.59%

5.59%

Zobrazuje základné úrokové sadzby bez zliav, ak ste zvedavý na presnú sadzbu na základe Vašej bonity a príjmu spravte si prepočet kliknutím na tlačidlo nižšie.

Okrem presnej ponuky bez návštevy pobočky Vám zobrazíme aj zľavy, ktoré je v banke možné získať.  

Podmieky pre poskytnutie hypotéky

Aké podmienky musíte splniť?

Máte príjem zo zamestnania na dobu neurčitú?

Odporúčaná minimálna dokladovaná doba príjmu sú 3 mesiace, pričom SLSP počíta Váš priemerný mesačný príjem ako aritmetický priemer za posledné odrobené mesiace, najviac však posledných 12 mesiacov. V prípade ak došlo k navýšeniu príjmu / výplaty SLSP vie na výnimku počítať len z mesiacov s novou vyššou výplatou (= vyšší aritmetický priemer).

Ste zamestnaný na dobu určitú?

V tomto prípade musí byť trvanie zmluvy dohodnuté na viac ako 13 mesiacov, pričom tento príjem bude SLSP akceptovať až po prvých 6 odpracovaných mesiacoch. Viac o dobe určitej a odporúčaniach sa dočítate TU.

Dohoda o pracovnej činnosti

Dohodu o pracovnej činnosti SLSP neakceptuje, podarili sa nám výnimky keď sa dohoda dokladovala ak vedľajší príjem a išlo domácu banku klienta (teda príjem bol poukazovaný na účet v SLSP). Nechajte si poradiť s dohodou v našom príspevku TU.

Cestovné náhrady / diéty

SLSP akceptuje až 50% príjmu z diét za posledných 12 mesiacov, to znamená polovicu vyplatenej sumy. Majú však limit, pri výpočte hypotéky Vám zarátajú maximálne 500 EUR mesačne. Pozor, nezamieňajte si príspevok na stravné s cestovnými náhradami.

Podnikáte ako živnostník?

Priemerný mesačný príjem živnostníka SLSP vypočíta ako ročný príjem delene 12 mesiacov. Pričom ročný príjem sa určuje na základe akceptovaného podielu z tržieb. Podiel z tržieb v SLSP môže byť od 10% až do 60% tržieb, pričom 60% Vám banka akceptuje ak si v daňovom priznaní priznávate paušálne mesačné výdavky. Od 10% do 40% tržieb bude SLSP akceptovať tým, ktorý si evidujú takzvané reálne výdavky, pričom percento sa určuje podľa segmentu (40% platí pre slobodné povolania a komorové činnosti, právnici / notári a podobne ). Ktorá banka Vám ako živnostníkovi dá najviac zistíte v našej aplikácii alebo v tomto príspevku TU.

Dokladujete príjem z podnikania v SRO?

SLSP Vám ako príjem prizná 10 až 40% tržieb spoločnosti krátené Vaším spoluvlastníckym podielom v spoločnosti (napr. ak ste polovičný vlastník tak len 50% výslednej sumy). Percento tržieb sa určuje na základe segmentu, v ktorom podnikáte, pričom to ktorá banka Vám via ponúknuť najviac sa dočítate TU.

Príjem z prenájmu nehnuteľnosti

Až 50% čistého nájomného Vám SLSP akceptuje ako príjem, pričom príjem z prenájmu môžete dokladovať len ako vedľajší príjem popri hlavnom. Požiadavka je trvanie nájomnej zmluvy aspoň 12 mesiacov, pričom a účte by ste mali mať pripísané aspoň 3 riadne splátky nájomného. Ktorá banka akceptuje z prenájmu najviac zistite TU.

Doktorandské štipendium

Dokladuje sa na základe potvrdenia o vyplatených štipendiách. Akceptuje sa v plnej výške avšak len pri dennej forme štúdia.

Účty

Ktorý Vám najviac vyhovuje?

SPACE

6
/mesiac
v cene balíka VISA elektronická
bezplatné výbery z bankomatov banky
poplatok za výber z bankomatu inej banky sú 3€

*vedenie účtu bez poplatku ak splníte aspoň jednu z podmienok: zaplatíte kartou v sume aspoň 250 € a máte 1 pravidelnú platbu, alebo máte cez Georga investované alebo nasporené aspoň 15 000 €, alebo použijete aspoň 5x platobnú kartu k svojmu podnikateľskému účtu

**ak máte menej ako 26 rokov alebo viac ako 61 rokov (vrátane) tak cena účtu je 3€

SPACE X

This is some text inside of a div block.
10
/mesiac
v cene VISA Platinum a VISA Standard pre spolužiadateľa
bezplatné výbery z bankomatov banky
poplatok za výber z bankomatu inej banky sú 3€

*100% zľavu z poplatku za vedenie účtu získa každý kto splní ktorúkoľvek s nasledovných podmienok: zaplatíte kartou v sume aspoň 500 € a máte 3 pravidelné platby, alebo máte u nás investované či nasporené aspoň 30 000 €, alebo použijete aspoň 5x platobnú kartu k svojmu podnikateľskému účtu

Potvrdenie o príjme

Na účely dokladovania príjmu zo závislej činnosti (zamestnanie) potrebujeme v niektorých prípadov predložiť banke potvrdenie o príjme na predpísanom tlačive (prílohy nižšie).

Pošlite PDF potvrdenia o príjme zamestnávateľovi, ktorý ho vyplní (údaje o vyplatenej mzde, trvanie pracovného pomeru a podobne) a podpísaný originál nám doručíte ako prílohu žiadosti do banky.

Mimoriadne splátky

Okrem zákonnej možnosti (viac TU) je benefitom SLSP možnosť mimoriadnych splátok raz do mesiaca a to až do výšky 3 násobku mesačnej splátky za hypotéku. Vďaka mimoriadnej splátke si môžete skrátiť dobu splácania alebo znížiť mesačnú splátku úveru. Stačí ak v mesiaci kedy máte prostriedky navyše, vykonáte túto platbu priamo cez aplikáciu George.

Možnosť kreditnej karty

Štedrá karta alebo VISA Classic s úverovým rámcom už od 300€, alebo pre náročnejších kreditná karta VISA Gold s úverovým rámcom od 900€.

Vedenie kreditnej karty je spoplatnené mesačným poplatkom od 0,5€ až 2€ podľa objemu úverového rámca, sadzba sa rovnako odvíja od úverového rámca, viac nájdete v sadzobníku banky.

Kedy máte kreditnú kartu bez poplatku, ak splníte nasledovné:

- pri útrate viac ako 300€ pre kreditné karty s objemom do 1000€,

- pri útrate aspoň 30% z objemu pre kreditné karty s objemom od 1000€ do 3333€ a

- pri útrate aspoň 1000 eur pre kreditné karty s objemom vyšším ako 3334€,

Povolené prečerpanie

Možnosť povoleného prečerpania s úverovým rámcom až do 5.000€ a sadzbou 19.9% p. a.

Vzor úverovej dokumentácie

Ušetrite si čas na pobočke a naštudujte si úverovú dokumentáciu (úverovú a záložnú zmluvu) dopredu. Prádzne miesta budú doplnené Vašími údajmi a na mieste už skontrolujete len tie.

BANKOPOISTENIE

Heading

Heading

This is some text inside of a div block.
z mesačnej splátky

Heading

This is some text inside of a div block.
z mesačnej splátky

Heading

This is some text inside of a div block.
z mesačnej splátky

Dobré vedieť o poistení

Ako vyplniť prihlášku do poistenia?

BANKOPOISTENIE

Poistenie hypotéky SLSP (BNP Paribas)

Základný balík

10.04%
z mesačnej splátky
 • 100% krytie úveru pre prípad smrti,
 • v prípade invalidity v rozsahu nad 70% (vrátane plnej invalidity)

Rozšírený balík

13.15%
z mesačnej splátky
 • 100% krytie úveru pre prípad smrti,
 • v prípade invalidity v rozsahu nad 70% a
 • pracovná neschopnosť trvajúca minimálne 30 dní

Komplexný balík

15.45%
z mesačnej splátky
 • 100% krytie úveru pre prípad smrti,
 • v prípade invalidity v rozsahu nad 70% a
 • pracovná neschopnosť trvajúca minimálne 30 dní
 • strata zamestnania s následnou nezamestnanosťou minimálne 30 dní
 • ukončenie živnosti

Dobré vedieť o poistení

 • V prípade smrti a plnej a trvalej invalidity - plnenie zodpovedá výške pohľadávky banky aktuálnej k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, v ktorom poistná udalosť vznikla.
 • V prípade pracovnej neschopnosti – plnenie zodpovedá splátkam úveru počas trvania pracovnej neschopnosti, pokiaľ pracovná neschopnosť trvá nepretržite aspoň 30 kalendárnych dní. Poistné plnenie je vyplácané spätne od začiatku pracovnej neschopnosti.
 • V prípade straty zamestnania alebo ukončenia živnosti – plnenie zodpovedá splátkam úveru počas trvania nezamestnanosti, pokiaľ nezamestnanosť trvá nepretržite aspoň 30 kalendárnych dní. Poistné plnenie je vyplácané spätne od začiatku nezamestnanosti.
 • Strata zamestnania sa vzťahuje aj na zahraničné príjmy: SR aj EU, Nórsko, Island, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko, Veľká Británia a Severné Írsko.
 • Z jednej poistnej udalosti z dôvodu pracovnej neschopnosti, straty zamestnania alebo ukončenia živnosti a následnej nezamestnanosti, zo všetkých úverových zmlúv jedného poisteného sa plní maximálne 12 mesačných pravidelných splátok, pričom 1 pravidelná mesačná splátka nepresiahne sumu 1 850€.

Ako vyplniť prihlášku do poistenia?

V prípade SLSP je dôležité aby na prihláške figurovala výška úver totožná so schválenou výškou. To znamená, že ak dôjde k zmene podmienok, teda sa schváli nižší úver ako požadovaná výška, treba aktualizovať a doručiť do banky novú prihlášku.

AKO TO Funguje?

4 jednoduché kroky k hypotéke online

Zistite koľko dostanete

Kliknite na "začať nezáväzne" absolvujte vstupný formulár o Vašom príjme. Na základe neho náš unikátny algoritmus vypočíta maximá, ktoré môžete požadovať. Začnite teraz, nezaberie to viac ako 5 minút.

Vyberte si riešenie

Po zadaní emailu a hesla sa Vám zobrazia ponuky skutočne na mieru aj s najnovšími kampaňami a zľavami. Nastavte si fixáciu alebo splatnosť podľa predstavy a sledujte ako sa splátka prepočíta.

Schváľte si žiadosť v banke

Ak ste našli vhodnú nehnuteľnosť, alebo refinancujete, pokračujte v procese zadaním osobných údajov aby banka mohla definitívne schváliť Vašu žiadosť a podmienky.

Nahrajte podklady

Občiansky preukaz či znalecký posudok nehnuteľnosti nám môžete nahrať priamo do Vášho konta alebo jednoducho poslať na email pridelenému osobnému bakárovi.

Hotovo. O zvyšok sa postaráme

O priebehu schvaľovania ste informovaný emailovými a push notifikáciami, aby ste vždy vedeli v akej fáze procesu sa nachádzame.

TRVÁ TO len 5 minút

Zistite, či na to máte

Máte dostatočný príjem na požadovaný úver? Overte si to za pár minút online.

Zistite či na to máte

Máte dostatočný príjem na požadovaný úver? Overte si to za pár minút online.

ZAČAŤ TERAZ nezáväzne