Date - Webtech X Webflow Template
aktualizované 02. Október 2023

Ako podať žiadosť na vydanie potvrdenia o zaplatení dane pre banku?

Ako podať žiadosť o vydanie potvrdenia o zaplatení dane na účely schvaľovania hypotéky v banke (elektronické podanie)?

V prípade ak banke dokladujete príjem na základe podnikania, či už vo forme živnosti / SZČO alebo právnickej osoby (napr. SRO), je vysoká šanca, že Vás požiadajú o predloženie nasledovného potvrdenia. Aby ste mali predstavu o aký dokument ideme žiadať, prikladáme jeho vzor nižšie:

Dokument má v názve dvojaké označenie - potvrdenie o výške dane na základe daňového priznania, ktoré predstavuje prvú tabuľku potvrdenia a potvrdenie o zaplatení dane, ktorému zodpovedá druhá tabuľka v spodnej časti dokument označená aj ako údaje o daňových nedoplatkov.

V hlavičke dokumentu môžete vidieť že za názvom dokumentu sa tiež nachádza bližšia špecifikácia, že ide o potvrdenie pre fyzické osoby, teda živnostníkov respektíve SZČO. Potvrdenie pre právnické osoby (teda napr. SRO) je obdobné a postup podania sa nelíši

Skôr ako sa pustite do čítanie len zhrnieme postup:

1. Podanie žiadosti online - odporúčaný spôsob, v prípade SRO viete žiadosť podať aj osobne na príslušnom úrade správcu dane, avšak potvrdenie nie je vydávane na počkanie a ušetríte si jednu zbytočnú cestu. Okrem toho, podanie Vám nezaberie viac ako 5 minút času.

2. Úhrada poplatku za vypracovanie potvrdenie (0.50€) prebieha rovnako ako doručenie - online. Viac v kroku 2 nižšie.

3. Doručenie potvrdenia potvrdenie sa doručuje priamo do Vašej elektronickej schránky vo forme .asice súbory, ktorý obsahuje PDF samotného potvrdenia a doložku, ak potrebujete potvrdenie v papierovej podobe, vytlačíte ho na ktorejkoľvek pošte alebo notárskom úrade (stačí im .asice súbor poslať na email, preto radšej notár).

Podanie žiadosti online

Za prvé je potrebné si overiť, či máte prístup do portálu finančnej správy, keďže žiadosť je možné podať len elektronicky a to práve cez tento portál. Majitelia spoločností ale aj živnostníci, ktorý splnomocnili svojich účtovníkov na komunikáciu s finančnou správou, často týmto prístupom nedisponujú a preto sa budú riadiť alternatívou dva nižšie.

Na prípravu žiadosti, respektíve prihlásenie je nutné mať nachystaný občiansky preukaz s platným certifikátom na podpis, pričom postup je nasledovný: 

1. Ako prvé si otvorte stránku finančnej správy a kliknite na prihlásenie, odkaz na finančnú správu je nasledovný: https://www.financnasprava.sk/sk/titulna-stranka

*spôsob prihlásenia je najčastejšie formou občianskeho preukazu, identifikátor používajú splnomocnené osoby, ako napr. účtovníci, ak na podanie nemajú čas, môžu Vám poskytnúť prihlasovanie pre subjekt ktorý majú pod správou a môžete si žiadosť podať sami,

2. Následne, ak disponujete viacerými subjektmi, vyberte subjekt pre ktorý požadujete potvrdenie. Na ilustráciu sme podali reálnu žiadosť za našu spoločnosť, aby sme proces popísali čo najlepšie,

3. Na domovskej stránke navigujte do sekcie katalógu formulárov kde vyberte všeobecné podanie FS (finančnej správe),

V spodnej časti stránky (trochu zoscrolujte) sa nachádza tabuľka pričom potrebujeme "rozlolovať" tento riadok s týmto podaním. 

4. Otvorí sa Vám nasledovný formulár a teraz prichádza dôležitý krok v podobe správneho zaradenia agendy. Evidenčné číslo preskočte, vypĺňa ho daňový úrad a v sekcii adresát podania (orgán by sa mal pred vyplniť) zvoľte:

Oblasť podania: Správa daní

Agenda: daň z príjmov fyzickej osoby (ak žiadate potvrdenie pre živnosť) a daň z príjmov právnickej osoby ak žiadate potvrdenie pre právnicky subjekt (napr. SRO)

Typ podania: žiadosť o vydanie potvrdenia

Identifikačné údaje sa pred vyplnia na základe zvoleného subjektu. Je to taká malá kontrola či ste prihlásený pod správnym subjektom (ak ich máte viac).

To isté platí aj pre adresu žiadateľa / subjektu, pričom tu odporúčame pre rýchlosť komunikácie skontrolovať prítomnosť telefónneho kontaktu a emailu. Ak nie sú pred vyplnené, odporúčame ich doplniť.

5. Nasleduje krok doplnenia sprievodnej správy, ktorú si môžete skopírovať nižšie pod obrázkom,

nasledovne:

“Dobrý deň,

vážený správca dane, týmto Vás chcem požiadať o vystavenie potvrdenia o výške dane na základe podaného daňového priznania a príslušného potvrdenia o zaplatení dane, a to na účely dokladovania príjmu pre žiadosť o poskytnutie hypotekárneho úveru v banke.

Ďakujem, s pozdravom”

6. Podpísanie žiadosti Vám sprístupni tlačidlo na odoslanie správy.

Podpis uskutočníte pomocou občianskeho preukazu a prítomného certifikátu, pričom predpokladáme že všetko obslužný software máte už nainštalovaný zo stránky slovensko.sk

Po zadaní BOK a podpisového PINu ste dokument / žiadosť úspešne podpísali a môžeme sa pustiť do odoslania. 

kliknite na podať:

Portál Vám odoslanie potvrdí takouto hláškou:


Teraz neostáva nič iné ako počkať na spätnú reakciu správcu dane, ktorá je pomerne rýchla a to aj vďaka uvedeným kontaktným údajom.

Úhrada poplatku za vypracovanie

Po tom ako ste odoslali žiadosť v zmysle predchádzajúcich krokov, v rozsahu jedného až dvoch pracovných dní, podľa vyťaženosti úradu, Vás bude kontaktovať zástupca správcu dane, ktorý dostal Vašu žiadosť na starosť. Primárne Vás vyzve na úhradu správneho poplatku za vypracovanie potvrdenia v sume 0.50€, bez ktorého nie je možné Vašu žiadosť spracovať. Ciest na úhradu je niekoľko, my však odporúčame zaslanie PDF ekolku do prílohy emailu, ktorý si zakúpite cez aplikáciu.

Spôsoby úhrady, ktoré Vám úrad ponúkne na vysporiadanie správneho poplatku.

Alternatívou je aj priamy prevod, kde však strácate čas spracovaním úhrady. V prípade ekolku, PDFko disponuje QRkódom, ktorý si zástupca z emailu len naskenuje a Vašu žiadosť vie obratom spracovať.

Doručenie potvrdenia

Doručenie prebieha formou doručenia správy do Vašej schránky (schránky žiadateľa potvrdenia) kde v prílohe nájdete .asice súbor potvrdenia, respektíve si môžete stiahnuť aj nepodpísanú prílohu PDF. Na účely dokladovania banky odporúčame banke doručiť samotné PDF aj s doložkou overenia, prípadne ak banka trvá na originály, tak .asice súbor môžete preposlať ktorémukoľvek notárovi aby Vám ho vytlačil. Na notárskom úrade vedia takto skonvertovaný dokument vytlačiť a overiť vo forme originály. Podobnú službu ponúka aj Slovenská pošta.

Samotné potvrdenie nám môžete ho nahrať priamo do aplikácie jednoduchým odfotením, zaslaním na email svojho poradcu (nájdete v aplikácii alebo ste s ním už v kontakte) alebo potvrdenie môžete doručiť priamo do banky (pobočku vidíte v aplikácii bankari.sk).

Aktuálny úrový lístok

Zistite viac kliknutím na banku

FIX 1

4.99%

4.59%

4.75%

-

4.59%

5.99%

4.00%

5.54%

FIX 3

5.19%

4.59%

4.75%

4.39%

4.59%

5.59%

4.20%

4.44%

FIX 5

5.19%

4.59%

4.75%

4.39%

4.59%

5.09%

4.30%

4.64%

Zobrazuje základné úrokové sadzby bez zliav pre nadobúdacie hypotéky, ak ste zvedavý na presnú sadzbu na základe Vašej bonity a príjmu spravte si prepočet kliknutím na tlačidlo nižšie.

Okrem presnej ponuky bez návštevy pobočky Vám zobrazíme aj zľavy, ktoré je v banke možné získať.  

Zistite či na to máte

Máte dostatočný príjem na požadovaný úver? Overte si to za pár minút online.

ZAČAŤ TERAZ nezáväzne