Date - Webtech X Webflow Template
aktualizované 13. Marca 2024

Hypotéka s daňovým bonusom až 1.200€ pre mladých

Od 1.1.2024 sa zvyšujú limity pre získanie daňového bonusu k hypotéke pre mladých. Ako, a pre koho platia sa dočítate nižšie.

Od 1.1. 2018 došlo k zásadnej zmene politiky podpory vlastného bývania pre mladých štátom. Do tohto dátumu štát poskytoval mladým žiadateľom o hypotéku vo veku do 35 rokov podporu v podobe zvýhodnenej sadzby, kde 2% z úrokovej sadzby dotoval štát a 1% banka.

Pre hypotéky uzatvorené po 1.1.2018 začali platiť nové pravidlá a zvýhodnenú úrokovú sadzbu vystriedal daňový bonus. Zľava z úrokovej sadzby sa klientom vysvetľovala jednoduchšie a pôsobila v konečnom dôsledku atraktívnejšie.

Avšak aj daňový bonus má svoje výhody.

Ako funguje daňový bonus a aká je jeho výhoda?

Daňový bonus si predstavte ako zľavu z dane, ktorú inak zaplatíte v ročnom zúčtovaní štátu. Daň z príjmu (ak ste zamestnanec) odvádzate štátu každý mesiac vo forme preddavkov. Výšku preddavku ,poníženú o daňový bonus na dieťa (ak máte deti vo veku do 18 rokov) si viete pozrieť na výplatnej páske aj takto:

Daňový preddavok = mzda očistená o zdravotné a sociálne odvody * 19% daň

Pričom preddavok na daň sa počíta ako 19% zo základu dane (platí ak Váš príjem nepresahuje 3021,36 EUR mesačne), to je zo mzdy očistenej o odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne.

Napr. ak je váš príjem po odrátaní odvodov 1.000€, tak daňová povinnosť je 190€ mesačne. Odvody rovnako ako aj daň za Vás strháva zo mzdy zamestnávateľ a posiela ich štátu, pričom Vy na účet dostávate čistú mzdu.

Preddavok je následne možné ponížiť o daňový bonus na dieťa. Ide o ďalšiu formu podpory štátu v prípade ak máte doma vyživované deti (viď. ďalší riadok na výplatnej páske, na každé dieťa 140€, t. j. pri dvoch deťoch 280€). Viac daňovom bonuse na dieťa a jeho benefite pri hypotéke píšeme TU.

Daňový bonus pre mladých k hypotéke sa uplatňuje na ročnej báze, respektíve v ročnom zúčtovaní dane, kde sa sčítavajú všetky preddavky zaplatené počas roku na jednej strane a Vaša daňová povinnosť na strane druhej.

Výsledkom tejto súvahy (zaplatenej dane vo forme preddavkov a dane vypočítanej na zaplatenie) môže byť kladné alebo záporné číslo. Teda daň štátu doplácate alebo naopak Vám štát vráti preplatok na dani.

A práve tu prichádza do hry daňový bonus k hypotéke pre mladých, ktorý sa počíta ako 50% sumy zaplatených úrokov Vašej hypotéky za predchádzajúci rok. V preklade to znamená, že štát Vám Vašu daňovú povinnosť poníži o polovicu zaplatených úrokov z tejto hypotéky (o to menej posielate štátu), respektíve ak máte daňový preplatok, tak Vám tento preplatok navýši o sumu polovice zaplatených úrokov v hypotéke (o to viac dostanete na účet s daňovým preplatkom).

POZOR: podpora je zastropovaná a treba rozlišovať medzi hypotéka s daňovým bonusom uzatvorenými v čase od 1.1.2017 do31.12.2023, kedy platilo:

  • polovica zaplatených úrokov sa počítala len z časti hypotéky maximálne do 50.000€, ak je Vaša istina hypotéky vyššia, tak z rozdielu Vám úroky štát nevráti a zároveň platí,
  • že sa uplatňuje strop daňového bonusu maximálne 400€. Ak aj polovica súčtu zaplatených úrokov vychádza viac, od štátu dostanete maximálne 400€.

Od 1.1.2024 však platia nové podmienky stropu daňového bonusu a tie sú nasledovné:

  • zrušilo sa pravidlo preplácania polovice zaplatených úrokov zo sumy maximálne 50.000€, teraz sa kompenzácia počíta z celej istiny a zároveň,
  • došlo k zvýšeniu maximálnej hodnoty daňového bonusu zo 400€ na 1200€,

pričom tieto vyššie limity platia pre všetky hypotéky s nárokom na daňový bonus uzatvorené po 1.1.2024.

Aké sú podmienky pre vyplatenie daňového bonusu?

Hypotéku s daňovým bonusom však nemôže dostať každý. Štát definoval kritéria, ktorými sa táto podpora upravuje.

V prípade jednotlivca (sám žiadateľ o hypotéku) platí:

  • zmluva o úvere na bývanie bola uzatvorená po 31.decembri 2017, respektíve v prípade nových podmienok po 1.1.2024,
  • účelom hypotéky je nadobudnutie, výstavba alebo rekonštrukcia nehnuteľnosti,
  • v čase podania žiadosti ste vo veku od 18 do 35 rokov,
  • Váš priemerný mesačný príjem za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie je do 1,3-násobku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR  (napr. pre rok 2023 je táto suma 1.430 EUR, t. j. nesmie byť vyššia ako 1.859 EUR),

V prípade ak žiadate o hypotéku ako pár, respektíve manželia, daňový bonus si môže uplatniť len jedna osoba (vo väčšine prípadov žiadateľ) pričom podmienky sú takmer totožné.

Platí akurát pravidlo, že súčet príjmov dlžníka a spoludlžníka nesmie prekročiť 2,6 násobok priemernej ročnej mzdy, t. j. 3.718 EUR. To, že kto z Vás si prizná daňový bonus závisí aj od daňovej optimalizácie.

Ako si priznať daňový bonus?

Daňový bonus si priznáte v rámci ročného zúčtovania príjmov, ktoré v prípade zamestnancov vykonáva zamestnávateľ (vo väčšine prípadov) a v prípade podnikateľov poverený účtovník.

Nárok sa dokladuje na základe potvrdenia banky o výške zaplatených úrokov. To vystavuje každá banka automaticky v priebehu mesiacov Január až Február všetkým klientom s hypotékou s nárokom na daňový bonus. Doručujú ho poštou, na email alebo najnovšie aj do aplikácie banky.

Stačí ak toto potvrdenie o výške zaplatených úrokov predložíte účtovnému oddeleniu vo vašej firme, respektíve účtovníkovi.

V prípade ak ste hypotéku podpísali a načerpali napríklad v mesiaci Jún 2023, bude Vám vyplatený daňový bonus len pomerne, za reálne splácané obdobie to je 6 mesiacov, respektíve polovica.

Čo sa zmenilo od 1.1.2024?

Pre všetky hypotéky s nárokom na daňový bonus uzavreté po 1.1.2024 platia nasledovné zmeny:

  • zrušilo sa pravidlo preplácania polovice zaplatených úrokov zo sumy maximálne 50.000€, teraz sa kompenzácia počíta z celej istiny a zároveň,
  • došlo k zvýšeniu maximálnej hodnoty daňového bonusu zo 400€ na 1200€.

Ako dlho sa daňový bonus poberá?

Nedajte sa pomýliť, tento benefit nemáte počas celej splatnosti hypotéky. Platí len na prvých 5 rokov splácania hypotéky.

Aktuálny úrový lístok

Zistite viac kliknutím na banku

FIX 1

4.99%

4.59%

4.75%

-

4.59%

5.99%

4.00%

5.54%

FIX 3

5.19%

4.59%

4.75%

4.39%

4.59%

5.59%

4.20%

4.44%

FIX 5

5.19%

4.59%

4.75%

4.39%

4.59%

5.09%

4.30%

4.64%

Zobrazuje základné úrokové sadzby bez zliav pre nadobúdacie hypotéky, ak ste zvedavý na presnú sadzbu na základe Vašej bonity a príjmu spravte si prepočet kliknutím na tlačidlo nižšie.

Okrem presnej ponuky bez návštevy pobočky Vám zobrazíme aj zľavy, ktoré je v banke možné získať.  

Zistite či na to máte

Máte dostatočný príjem na požadovaný úver? Overte si to za pár minút online.

ZAČAŤ TERAZ nezáväzne