Date - Webtech X Webflow Template
aktualizované 10. Marec 2024

Ktorá banka Vám ako podnikateľovi ponúkne najviac (živnosť)?

Ak ste sa dopracovali k tomuto príspevku, tak je Vám jasné, že banky sa k výpočtu max. výšky úveru v prípade živnostníka stavajú rôzne.

Úverovú angažovanosť žiadateľa o úver, teda maximálnu výšku úveru, určuje priemerný mesačný príjem.

Prvým krokom, ktorý pri schvaľovaní banka podnikne je, že si spočíta Váš priemerný mesačný príjem. V zmysle nariadenia národnej banky totiž platí, že súčet všetkých splátok úverov nesmie prekročiť 60% mesačného príjmu (čím vyššia táto hodnota je, tým väčšia môže byť aj splátka a teda výška úveru).

V prípade ak má banka na stole zamestnanecký pomer, tak priemerný mesačný príjem je pomerne jednoduchý a stanoví sa ako priemer výplat za posledných 3, 6 alebo až 12 mesiacov. Ako však banka vypočíta priemerný mesačný príjem ak ste podnikateľ a podnikáte na živnosť?

Výpočet priemerného mesačného príjmu pri živnosti

Existujú dva spôsoby:

  • výpočet na základe tržieb / obratov živnostníka v zmysle daňového priznania. Napríklad ČSOB banka akceptuje 35% týchto tržieb, to znamená, že ak ste mali tržby 50.000€, tak si tento údaj vynásobí 30%, čo sa bude rovnať ročnému príjmu a ten vydelí 12timi mesiacmi -> (50.000€ * 30%) / 12 = 1.250€ mesačne. Čím vyššie toto percento je, tým Vám v banke vychádza aj lepší príjem, napríklad v prípade VÚB banky (akceptuje až 55% v prípade ak je obrat do 88.000€, čo spĺňame) -> (50.000€ * 55%) / 12 = 2.291€. Ide o nemalý rozdiel, ktorý v prepočte na hypotéku znamená rozdiel vo výslednej výške niekoľko desiatok tisíc eur.
  • výpočet zo základu dane, je trochu komplikovanejší na pochopenie a z pravidla vychádza vždy nižší. Od hrubého základu dane (príjmy mínus výdavky) sa odpočíta zaplatená daň, pričom výsledkom je ročný príjem, ten sa ešte podelí 12timi mesiacmi. Najlepšie to pochopíme na príklade, ak ste mali tržby 50.000€ a uplatnili ste si paušálne výdavky 60% tak Váš hrubý základ dane činí 20.000€ (t. j. 50.000€ mínus 30.000€ (60%)). Zo zisku (zisk rovná sa hrubý základ dane) 20.000€ sa odpočíta zaplatená daň, povedzme 19% (odmysliac od nezdaniteľnej položky a daňových bonusov) čo činí 3.800€ na dani, pričom výsledný ročný príjem po zaplatení dane činí 16.200€. V prepočte na priemerný mesačný príjem 1.350€.

V prípade výpočtu na základe tržieb alebo zo základu dane Vám odporúčame všetky hodnoty čítať z daňového priznania za posledné ukončené daňové obdobie. Podrobný návod kde nájdete jednotlivé údaje nájdete v tomto manuály TU.

Ak si chcete ušetriť čas zložitými prepočtami, poďte rovno do našej aplikácie bankári TU, kde po zadaní IČO a požadovaných údajov Vám náš algoritmus prepočíta maximum pre každú banku.

Všetky banky až na ČSOB vypočítajú priemerný mesačný príjem oboma metódami a zoberú si ten, ktorý dáva najlepší výsledok.

Pripravili sme si pre Vás rýchly prehľad akcentovaného podielu z tržieb živnostníka v tej ktorej banke:

Podiel tržieb

60%*

55%**

20%***

35%

50%***

20%

40%****

10%

Základ dane

áno

áno

áno

nie

áno

áno

áno

áno

*akceptuje 60% pri uplatnení paušálnych výdavkov, inak 10% a v prípade slobodných povol. max. 40%

**vo VÚB banke akceptujú 55% tržieb v prípade ak je obrat do 88.000€, inak 12% tržieb

***v UniCreditBank akceptujú 60% tržieb v prípade slobodných povolaní (ak ste v komore)

**** v prípade paušálnych výdavkov vie akceptovať až 70% príjmu

V prípade štyroch bánk rozlišujeme ďalšie výnimku a takzvané slobodné povolanie. Slobodné povolanie nie je jasne vymedzené v zákona, ale pre zjednodušenie ide o profesie, ktoré sú zastrešené komorou ako napríklad: notár, advokát, súdny exekútor, audítor (overovateľ), daňový poradca, znalec a tlmočník, lekár, zubný lekár, veterinárny lekár, autorizovaný geodet a kartograf, autorizovaný architekt a stavebný inžinier, sprostredkovateľ obchodu s nehnuteľnosťami, opatrovateľka v Rakúsku, profesionálny športovec a iné.

Pri týchto profesiách dokážu banky akceptovať aj vyššie percento tržieb. Absolútnym unikátom sú však VÚB a SLSP, ktoré pri živnostníkoch používame najčastejšie.

VÚB dokáže akceptovať až 55% tržieb ak máte obraty do 88.000€, čo väčšina našich klientov so živnosťou spĺňa. Je to vynikajúca voľba v prípade ak podnikáte na živnosť.

SLSP akceptuje žiadateľovi so živnosťou až 60% tržieb ak si v daňovom priznaní uplatnil paušálne výdavky. Rovnako aj v tomto prípade ide o väčšinu klientov. Len málokto dokladuje náklady bločkami a nákupmi.

TATRA je výnimočná v tom, že v prípade špecifických povolaní (tzv. živnosť z donútenia), respektíve akéhokoľvek povolania kde fakturujete na pravidelnej báze (najčastejšie mesačne) pomerne rovnakú stabilnú sumu (napríklad programátori na živnosť, konzultant pre konkrétnu spoločnosť) a teda pravidelnosťou príjmu pripomína zamestnanie, dokáže akceptovať priemer posledných 12 vystavených faktúr. Je to síce na výnimku, ale za pokus ako plán B to stojí v istej skupine klientov. Aby sme sa chápali ide o 100% tržieb delené 12 mesiacov.

Voľba finálnej banky závisí však od ďalších parametrov ako je Váš vek, typ príjmu spoludlžníka, či kombinácia ďalších príjmov (napr. ak máte ešte príjem z prenájmu) a preto je to pomerne náročná kombinatorika. Využite našu aplikáciu bankári s unikátnym algoritmom a nechajte ju nájsť Vám najvýhodnejšiu ponuku. Prepočet TU.

Aktuálny úrový lístok

Zistite viac kliknutím na banku

FIX 1

4.99%

4.59%

4.75%

-

4.59%

5.99%

4.00%

5.54%

FIX 3

5.19%

4.59%

4.75%

4.39%

4.59%

5.59%

4.20%

4.44%

FIX 5

5.19%

4.59%

4.75%

4.39%

4.59%

5.09%

4.30%

4.64%

Zobrazuje základné úrokové sadzby bez zliav pre nadobúdacie hypotéky, ak ste zvedavý na presnú sadzbu na základe Vašej bonity a príjmu spravte si prepočet kliknutím na tlačidlo nižšie.

Okrem presnej ponuky bez návštevy pobočky Vám zobrazíme aj zľavy, ktoré je v banke možné získať.  

Zistite či na to máte

Máte dostatočný príjem na požadovaný úver? Overte si to za pár minút online.

ZAČAŤ TERAZ nezáväzne