Date - Webtech X Webflow Template
aktualizované 02. Február 2023

RPMN a úroková sadzba, aký je rozdiel?

RPMN je vždy vyššia ako úroková sadzba a okrem úrokovej sadzby zahŕňa rozpočítaný náklad na posudok, poistenie a ďalšie náklady s hypotékou.

Máme hypotéku s úrokovou sadzbou 4.09%p.a. ale RPMN je vyjadrené percentom 4.48%p.a. (skratka p. a. -> per annum, teda za rok, alebo ročná úroková sadba).

Koľko nás teda v skutočnosti stojí naša hypotéka a prečo sú tieto dve čísla tak odlišné? Dá sa s tým niečo robiť a máme s tým niečo robiť?

RPMN alebo “Ročná percentuálna miera nákladov” je čierna skrinka hypotekárnych úverov, ktorá môže zaťažovať Vašu peňaženku viac ako si myslíte.

Vaša mesačná splátka hypotéky pozostávajúca z istiny a úroku nie je to jediné čo v spojitosti s hypotékou platíte. Úroková sadzba predstavuje odplatu pre banku za poskytnutie úveru a zároveň je vaším nákladom. RPMN okrem nákladu na úrok, hradený banke, zahŕňa aj ďalšie náklady spojené s hypotékou ako napríklad poistenie, či poplatok za vedenie účtu a vyjadruje ich v percentuálnej miere.

Vzorec na výpočet ročnej percentuálnej miery nákladov sa nachádza v prílohe zákona č.264/2006, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.258/2001 o spotrebiteľských úveroch.

Ročná percentuálna miera nákladov predstavuje celkové náklady úveru pre klienta, ktoré obsahujú prvok úrokovej sadzby a prvok ostatných súvisiacich nákladov. Pod ostatnými súvisiacimi nákladmi sa rozumejú náklady na zisťovanie informácií (znalecký posudok), administratívu, prípravu dokumentov, záruky, poistenie úverov a podobne.

Napríklad jedna zo základných podmienok, aby Vám banka načerpala schválenú hypotéku je poistenie nehnuteľnosti. Poistenie sa hradí raz ročne, pričom jeho suma sa odvíja od hodnoty nehnuteľnosti a pohybuje sa v rádovo desiatkach, až stovkách eur. Okrem nákladu na takéto poistenie, ktoré musíte mať uzavreté počas celej doby splácania, je obdobným nákladom aj poplatok za vedenie účtu z ktorého sa hypotéka spláca. Bežnou praxou sú kampane bánk, v ktorých Vám poskytujú zľavu na úrokovej sadzbe v desatinách percenta, avšak táto "zľava" sa banke vráti v tržbách za používanie účtu. Okrem pravidelných mesačných nákladov vstupujú do RPMN aj náklady na vypracovanie posudku ale aj spracovateľský poplatok banky za poskytnutie úveru.

RPMN je v skratke ukazovateľ ceny hypotéky. Čím nižšia RPMN, tým je hypotéka lacnejšia a výhodnejšia.

Definíciu ročnej percentuálnej miery nákladov nájdete v každej úverovej zmluve, nakoľko ide o zákonnú povinnosť finančných inštitúcii poskytujúcich úvery, avšak často sa odvoláva na predpokladané náklady a jej vyjadrenie nemá výpovednú hodnotu.

V appke bankari nájdete pri každej ponuky možnosť výpočtu reálneho RPMN vďaka informáciám o poplatkoch za vedenie účtu, ale aj možnosti zadať vlastné náklady. Vyskúšajte ju teraz TU.
Aktuálny úrový lístok

Zistite viac kliknutím na banku

FIX 1

4.99%

4.59%

4.75%

-

4.59%

5.99%

4.00%

5.54%

FIX 3

5.19%

4.59%

4.75%

4.39%

4.59%

5.59%

4.20%

4.44%

FIX 5

5.19%

4.59%

4.75%

4.39%

4.59%

5.09%

4.30%

4.64%

Zobrazuje základné úrokové sadzby bez zliav pre nadobúdacie hypotéky, ak ste zvedavý na presnú sadzbu na základe Vašej bonity a príjmu spravte si prepočet kliknutím na tlačidlo nižšie.

Okrem presnej ponuky bez návštevy pobočky Vám zobrazíme aj zľavy, ktoré je v banke možné získať.  

Zistite či na to máte

Máte dostatočný príjem na požadovaný úver? Overte si to za pár minút online.

ZAČAŤ TERAZ nezáväzne