Date - Webtech X Webflow Template
aktualizované 12. September 2023

Ste zamestnaný na dobu určitú a chceli by ste hypotéku?

Dôvodov, prečo zamestnávatelia uprednostňujú dobu určitú, je niekoľko. Ak však chcete požiadať o hypotéku, musíte si dať pozor na toto.

Pracovná zmluva môže byť uzatvorená s trvaním na dobu určitú alebo neurčitú. Až pri prekvapivom množstve klientov sa stretávame s dobou určitou, pre ktorú je charakteristické nasledovné:

  • pracovný pomer končí uplynutím dohodnutej doby
  • takýto pracovný pomer môže trvať najviac 2 roky a predĺžiť sa môže len 2x
  • nemusí mať dohodnutú skúšobnú dobu

Je teda jasné, že zamestnávatelia touto formou pokrývajú prechodné obdobia zvýšeného nárastu objemu práce, obsadzujú dočasné pozície, či oddelenia, ktoré po skončení projektu rozpustia. Príkladom je aj zastupovanie na materskej, kedy sa hľadá dočasná náhrada za vypadnutého zamestnanca. Po uplynutí pracovnej doby nemáte nárok na odstupné či výpovednú lehotu, ak v zmluve nie je dohodnuté inak.

Toto sú zároveň hlavné dôvody, prečo sa banky k pracovnému pomeru s dobou určitou stavajú špecificky. Vnímajú ho ako dočasnú formu, pričom nie je jasné, či po skončení doby určitej, zamestnávateľ predĺži so zamestnancom pracovnú zmluvu.

Výnimkou sú zamestnania ako: policajti, vojaci, hasiči, lekári, zdravotné sestry, učitelia, či zamestnani konkrétnych ministierstiev, kde je tento druh pracovného pomeru povinnosťou a na výnimku akceptovaný bankou ako štandardný (akoby ste boli na dobu neurčitú).

Aby sa banka poistila a overila si pracovnú zmluvu a jej perspektívu (teda perspektívu príjmu zamestnanca / klienta a jeho schopnosti splácať úver), zaviedla si nasledovné podmienky:

  • minimálna doba, na ktorú je zmluva uzatvorená by vo väčšine bánk mala byť aspoň 1 rok
  • počet odpracovaných mesiacov, ktorý sa často stotožňuje so všeobecnou podmienkou banky na minimálne trvanie pracovného pomeru
  • zaujímavosťou je počet mesiacov, ktoré ostávajú do konca doby určitej v čase podania / schválenia žiadosti

Nachystali sme si pre Vás rýchly prehľad v podobe takejto tabuľky:

Minimálne trvanie

1 rok

1 rok

1 rok

1 rok

11 mesiacov

bez výnimky

1 rok

bez výnimky

Odpracovaných

3 mesiace

4 mesiace*

3 mesiace**

3 mesiace

6 mesiacov***

1 mesiac

3 mesiace****

1 mesiac

*do konca zmluvy musia v čase schválenia hypotéky zostávať ešte 3 mesiace

**a ak do konca zmluvy ostáva 1 mesiac

***podmienka sú 2 mesiace do konca zmluvy v čase schválenia

****asi naviac, do konca musí ostať viac ako 6 mesiacov

Algoritmus aplikácie bankari.sk Vám šetrí čas a prácu, nakoľko náš unikátny algoritmus zohľadňuje pri výpočte ponúk úverov na mieru aj tento parameter. Nemusíte tak rozmýšľať, ktorá banka Vám príjem akceptuje a ktorá nie. Spočítajte si svoje úverové možnosti na základe reálnych dát o vašom príjme a druhu pracovného pomeru v našej appke TU. V prípade väčšiny klientov však odporúčame nasledovný postup.

Ak ste v menšej spoločnosti, alebo máte lepší vzťah so zamestnávateľom a ste si istý, že pracovná zmluva bude predĺžená, požiadajte ho o možnosť uzatvoriť novú zmluvu s dobou neurčitou.

Uveďte dôvod, že by ste chceli požiadať o hypotéku a doba určitá zbytočne komplikuje procesy, schvaľovanie a v prípade niektorých bánk aj teda finálny výstup. Zmluvu môžete aj pokojne antidatovať alebo ju môžete preklasifikovať dodatkom. Formou dodatku jednoducho zmeníte charakter trvania zmluvy na dobu neurčitú a pritom zachováte podmienky existujúcej zmluvy.

V prípade ak to vo Vašej spoločnosti nie je možné z dôvodu interného nastavenia a fungujú tak aj Vaši kolegovia (a zamestnávateľom nie je agentúra), je vysoká pravdepodobnosť, že patríte do profesie, pre ktorú je možné udeliť výnimku a akceptovať Váš príjem ako štandardný.

Aktuálny úrový lístok

Zistite viac kliknutím na banku

FIX 1

4.99%

4.59%

4.75%

-

4.59%

5.99%

4.00%

5.54%

FIX 3

5.19%

4.59%

4.75%

4.39%

4.59%

5.59%

4.20%

4.44%

FIX 5

5.19%

4.59%

4.75%

4.39%

4.59%

5.09%

4.30%

4.64%

Zobrazuje základné úrokové sadzby bez zliav pre nadobúdacie hypotéky, ak ste zvedavý na presnú sadzbu na základe Vašej bonity a príjmu spravte si prepočet kliknutím na tlačidlo nižšie.

Okrem presnej ponuky bez návštevy pobočky Vám zobrazíme aj zľavy, ktoré je v banke možné získať.  

Zistite či na to máte

Máte dostatočný príjem na požadovaný úver? Overte si to za pár minút online.

ZAČAŤ TERAZ nezáväzne