Date - Webtech X Webflow Template
aktualizované 25. Apríl 2023

Kde nájdete hodnotu tržieb spoločnosti pre výpočet max. úveru?

Zistite o akú hypotéku môžete žiadať na základe príjmu z podnikania v SRO.

Rovnako ako v prípade manuálu pre dokladovanie príjmu zo živnosti si najprv určíme na základe akého dokumentu banky počítajú Váš ročný príjem a kde nájdeme požadované hodnoty do výpočtu.

Ak hľadáte informáciu, ktorá banka Vám poskytne najvyššie financovanie a najlepšie podmienky ako podnikateľovi s SRO, nevynechajte tento náš článok, kde sme banky pre Vás porovnali TU. Alebo si rovno spravte rýchly prepočet v našej aplikácii TU, do 5 minút budete vedieť na čo máte.

V akom dokumente budeme podklady hľadať?

V prípade spoločnosti máte na vyber z dvoch dokumentov, daňové priznanie alebo účtovná závierka (známa aj ako výkaz ziskov a strát). My preferujeme práve účtovnú závierku a budeme s ňou pracovať aj v tomto príspevku.

TIP: účtovnú závierku za posledné ukončené účtovné obdobie po podaní daňového priznania nájdete aj v registri TU (register účtovných závierok), kde si ju môžete stiahnuť aj pre svoju spoločnosť.

Hlavička účtovnej závierky

Hľadanie údajov sme rozdelili podľa toho, či počítate výšku úveru na základe tržieb spoločnosti (teda banka akceptuje napr. 20% tržieb ako Váš ročný príjem) alebo vychádzate zo zisku spoločnosti.

Výpočet na základe tržieb spoločnosti

Už vieme, že úverová angažovanosť, teda to koľko Vám banka požičia sa určuje na základe Vášho ročného príjmu a to ako jeho 8 násobok, respektíve podľa veku aj nižším koeficientom (viac o strieborných hypotékach, ktoré zmenili výpočet koeficientu 8 sa dočítate TU). Úverová angažovanosť sa v praxi označuje aj ako ukazovateľ DTI (debt to income, dlhy voči príjmu).

Banky v tomto prípade vychádzajú z objemu tržieb spoločnosti za uzavreté účtovné obdobie, pričom následne ho násobia koeficientom akceptovaného podielu z príjmu. Porovnanie ktorá banka akceptuje aký podiel (prirodzene čím vyšší tým lepšie) sa dočítate TU.

Napríklad VÚB banka akceptuje štandardne 12% tržieb. To znamená že ak ste mali tržby 150.000€ tak Váš ročný príjem banka určí ako 150.000€ x 0,12 = 18.000€ a teda celková úverová angažovanosť (DTI) rovná sa 18.000€ x 8 = 144.000€.

Ale to len za predpokladu, že vlastníte 100% podiel v spoločnosti. Ak máte aj spoločníkov, tak sa výsledok musí ešte vynásobiť vaším podielom v spoločnosti (ak by ste v tejto spoločnosti vlastnili 50% tak je úverová angažovanosť len 72.000€).

Percentá akceptovaného podielu tržieb sa líšia od banky po banku a ešte sa môžu prispôsobiť v rámci banky rôznym okolnostiam a faktorom. Napríklad spomínaná VÚB vie akceptovať v prípade tržieb do 80.000€ namiesto 12% tržieb až 55% tržieb, čo výrazne mení Váš ročný príjem v očiach banky a teda aj vašu úverovú angažovanosť. Všetky tieto benefity a výnimky sú zahrnuté v našom unikátnom algoritme bankari.sk, vyskúšajte prepočet teraz nezáväzne TU.

Kde nájdete hodnotu tržieb z ktorej bude banka vychádzať?

Banky vychádzajú len z riadkov 03,04 alebo 05 na strane 10 účtovnej závierky. Riadok 02 obsahuje súčet všetkých činností a napríklad aktiváciu sa nedá pokladať za tržbu podľa banky.

UDPATE: po novom vzorec pre výpočet maximálnej úverovej angažovanosti je upravený pre žiadateľov, ktorý dovŕšili 41 rokov a ich nová hypotéka má splatnosť do dôchodku, viac TU.

Výpočet zo zisku spoločnosti

Niektoré banky podporujú metódu na učenie Vášho ročného príjmu na základe zisku spoločnosti. V niektorých prípadoch sa prihliada aj na fakt, či bol tento zisk skutočne vyplatený. Ročný príjem sa v tomto prípade rovná hodnote vyplateného zisku krát podielové percento v spoločnosti. Napríklad ako mala spoločnosť zisk 18.000€ a ste jediným spoločníkom (100% podiel v spoločnosti), tak je sa Váš ročný príjem rovná tomuto zisku.

Zisk spoločnosti pred zdanení na základe ktorého banka určí Váš ročný príjem nájdete na poslednej strane účtovnej závierky pod číslom riadku 61

Finančné zdravie spoločnosti

Rovnako ako u živnostníkov, ani firma, z ktorej tržieb sa vychádza pri posudzovaní príjmu podnikateľa nemôže mať podlžnosti voči štátnym inštitúciám ako je sociálna a zdravotná poisťovňa, či daňový úrad. Zároveň z príjmových dokladov či výpisov z podnikateľského účtu (kreditné položky na účte) musí byť banke zjavné, že firma stále zarába a tržby jej plynú aj v čase medzi dokladovaným ukončeným zdaňovacím obdobím až do dátumu podania žiadosti.

Najčastejšie faktory spôsobujúce zamietnutie tohto príjmu bankov sú práve podlžnosti voči subjektom vyššie, respektíve záporné vlastné imanie či záporný hospodársky výsledok.

Kde si skontrolujete hodnotu vlastného imania? Opäť na účtovnej závierke takto:

Na strane 10 účtovnej závierky pod riadkom číslo 80

Daňové priznanie za predošli alebo predminulý rok?

Od Januára do Marca  existuje hluché obdobie, kedy máte na výber, či do banky doložíte daňové priznanie za predchádzajúce daňové obdobie (minulý rok alebo Rok-1) alebo ak ste ho ešte nestihli podať, tak môžete zvážiť dokladovanie priznania za predminulý rok (Rok-2). V prípade ak ste však v poslednom účtovnom období (R-1) mali lepšie tržby, respektíve lepší hospodársky výsledok, je na mieste podať si daňové priznanie čo najskôr a ísť do banky na schvaľovanie s novým. Naopak, ak ste si pohoršili, tak sa poponáhľajte podať žiadosť o hypotéku do konca Marca so starým daňovým priznaním (R-2), lebo po termíne 31.03. už budú banky od Vás povinne požadovať daňové priznanie za posledné účtovné obdobie (teda R-1).

Aplikácia bankari.sk Vám v 4 kroku žiadosti o hypotéku určí presný zoznam požadovaných súborov kt. máte možnosť aj rovno nahrať. Určí na základe všetkých vstupných údajoch o príjme. Už žiadne prerušenie schvaľovania pre chýbajúci doklad.

Číslovanie riadkov sa v prípade malej a veľkej účtovnej jednotky môže líšiť.

V článku sme vychádzali z mikro účtovnej jednotky, kam sa spoločnosť radí ak spĺňa aspoň dve nasledovné podmienky:

a) celková suma majetku nepresiahla 350 000 eur,

b) čistý obrat nepresiahol 700 000 eur,

c) priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia nepresiahol desať.

Do veľkostnej skupiny malej účtovnej jednotky sa zatriedi účtovná jednotka, ktorá spĺňa aspoň dve z týchto podmienok:

a) celková suma majetku presiahla sumu 350 000 eur, ale nepresiahla sumu 4 000 000 eur,

b) čistý obrat presiahol sumu 700 000 eur, ale nepresiahol sumu 8 000 000 eur,

c) priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia presiahol 10 a nepresiahol 50.

*výnosy spolu riadok 2 na strane 10, výsledok hospodárenia je na riadku 61 poslednej 12 strany

Do veľkostnej skupiny veľkej účtovnej jednotky sa zatriedi účtovná jednotka, ktorá spĺňa aspoň dve z týchto podmienok:

a) celková suma majetku presiahla 4 000 000 eur,

b) čistý obrat presiahol 8 000 000 eur,

c) priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia presiahol 50.

Aktuálny úrový lístok

Zistite viac kliknutím na banku

FIX 1

4.99%

4.59%

4.75%

-

4.59%

5.99%

4.00%

5.54%

FIX 3

5.19%

4.59%

4.75%

4.39%

4.59%

5.59%

4.20%

4.44%

FIX 5

5.19%

4.59%

4.75%

4.39%

4.59%

5.09%

4.30%

4.64%

Zobrazuje základné úrokové sadzby bez zliav pre nadobúdacie hypotéky, ak ste zvedavý na presnú sadzbu na základe Vašej bonity a príjmu spravte si prepočet kliknutím na tlačidlo nižšie.

Okrem presnej ponuky bez návštevy pobočky Vám zobrazíme aj zľavy, ktoré je v banke možné získať.  

Zistite či na to máte

Máte dostatočný príjem na požadovaný úver? Overte si to za pár minút online.

ZAČAŤ TERAZ nezáväzne