Date - Webtech X Webflow Template
aktualizované 10. Marec 2024

Ktorá banka Vám ako podnikateľovi dá najviac (SRO)?

Spôsoby akým sa počíta maximálna výška úveru ak podnikáte v SRO a šikovný prehľad najštedrejších bánk pre podnikateľov

Pri sprostredkovaní financovania bývania delíme klientov do 3 skupín a to na základe pôvodu ich príjmu:

  • väčšina klientov dokladuje príjem na základe závislej činnosti, teda rôzne formy pracovno-právneho vzťahu so zamestnávateľom(TPP, dohoda a podobne)
  • potom tu máme fyzické osoby podnikateľov, teda SZČO alebo živnostníci (ak patríte do tejto skupiny, tak prehľad benefitov tej ktorej banky pri tomto type príjmu nájdete TU)
  • a na záver máme podnikateľov, ktorý vlastnia SRO a ich príjem sa vyhodnocuje na základe čísiel (výkonnosti)spoločnosti, ktorú vlastnia.

Len málokto vie, že možná je aj kombinácia príjmov, teda môžeme dokladovať príjem na základe SRO v kombinácii napríklad so zamestnaním.

Ako funguje výpočet hypotéky pri SRO?

V tomto prípade existujú dva modely, pričom banky sa odlišujú v tom ktorý preferujú. Prvý model si zakladá na výpočte príjmu na základe zisku spoločnosti a ten druhý vychádza z tržieb spoločnosti.

V praxi najčastejšie používame s klientmi metódu tržieb, keďže u väčšiny klientov vychádzajú takto lepšie výsledky, respektíve vyššia výška úveru. Predsa len hospodársky zisk podlieha zdaneniu a väčšina podnikateľov ho optimalizuje.

POZOR: či schvaľujete hypotéku na základe modelu zisku alebo tržieb, prílohou každej žiadosti, kde sa dokladuje príjem na základe podnikania v SRO, je potvrdenie o vysporiadaní dane voči daňovému úradu. Viac o tom ,čo toto potvrdenie obsahuje a ako o neho požiadať jednoducho a elektronicky píšeme TU.

Skôr ako začnete vôbec uvažovať nad hypotékou, vybavte si toto potvrdenie o bezdlžnosti voči daňovému úradu. Viac TU.

Ušetríte si kopec strateného času a schválenie prebehne rýchlejšie.

Výpočet na základe zisku / dividend

Základom pre tento výpočet je daňové priznanie za posledné ukončené účtovné obdobie. Postup je jednoduchý, Vaša úverová angažovanosť sa určí ako základ dane (zisk pred zdanením) mínus zaplatená daň. Výsledná suma sa ešte vynásobí koeficientom podľa veľkosti Vášho spoluvlastníckeho podielu v spoločnosti.

Táto suma zodpovedá ročnému príjmu spoločníka (Vás ako žiadateľa)a napríklad ak by Vám vyšlo 50.000 EUR a máte 50% podiel v spoločnosti, tak 50.000 EUR krát koeficient 0.5 zníži Váš ročný príjem na 25.000 EUR. Pri100% podiele v spoločnosti násobíte koeficientom 1.

V preklade ide o výpočet na základe vyplatených dividend. Dividenda predstavuje podiel spoločníka na zisku spoločnosti. Vypláca sa zo zisku po zdanení a hradí sa z nej len zrážková daň 7% (na zisk v roku2024 sa už ale bude vzťahovať vyššia zrážková daň 10%).

Prijímateľ dividendy fyzická osoba (teda spoločník) tento príjem už nedaní a nevzťahuje sa na neho ani odvodová povinnosť.

POZOR: pri tomto spôsobe výpočtu je však dôležité aby bol zisk / dividenda reálne vyplatená na účet spoločníka, čo sa v banke predkladá výpisom z účtu a zápisnicou z valného zhromaždenia (rozhodnutie o vyplatený dividendy).

Rýchly prehľad bánk, ktoré ponúkajú výpočet na základe dividend (základu dane - daň):

Základ dane - daň

nie

nie

nie

nie

áno*

nie

áno

nie

*ak máte v UniCredit bank vedený podnikateľský účet

Výpočet na základe tržieb spoločnosti

S dividendami by v banke asi veľa z nás nepochodilo a preto tu máme záchranu v podobe metodiky na základe tržieb spoločnosti. Banka si vie vypočítať Váš ročný príjem spoločníka ako percentuálny podiel na tržbách na spoločnosti. Toto percento sa pohybuje od 10%do najviac 60% (len pri vybraných segmentoch).

Funguje to jednoducho, ak mala Vaša spoločnosť za posledné účtovné obdobie tržby 100.000 EUR (ktorý riadok účtovnej závierky je dôležitý zistít), tak podľa banky a segmentu v ktorom podnikáte Vám banka bude akceptovať ako ročný príjem od 10.000 EUR do 60.000EUR. Aj tu sa ročný príjem násobí koeficientom Vášho spoluvlastníckeho podielu v spoločnosti.

V tomto prípade je dôležitý výber banky s najvyšším percentom pre Váš segment. Tu prichádza do hry naša aplikácia bankari ktorá na základe zadaných údajov vyhodnotí najlepšie riešenie v zlomku sekundy. Vyskúšajte nezáväzný prepočet hneď teraz TU

Ak však chcete rýchly prehľad parametrov, aby ste pochopili, ktorábanka by mohla pre Vás vychádzať najlepšie, tak túto tabuľku isto oceníte:

Podiel z tržieb

10-40%*

55%**

20%

15%

0%

20%

0%

0%

*podľa segmentu, napríklad 20% výroba piva, vína, výroba hračiek, športových potrieb, jedálne a podobne, 30% omietkarské práce, elektrická inštalácia, maľovanie a zasklievanie a iné, 40% lekárne, veterinári, realitné kancelárie a podobne

**len do obratu 80.000 EUR, ak máte vyššie tržby tak 12%

Aké sú štandardné podmienky čo by mala spoločnosť spĺňať?

Okrem minimálne doby podnikania, ktorá sa pohybuje rôzne, viď. prehľadnú tabuľku nižšie by spoločnosť zároveň mala spĺňať nasledovné:

  • nemala by mať záporné imanie, v tomto prípade je hypotéka automaticky zamietnutá
  • nemala by mať stratu, aj keď sú výnimky kedy menšiu stratu do 5.000 EUR banka vedela akceptovať
  • nesmie mať podlžnosti voči daňovému úradu o čom sa predkladá potvrdenie (viac TU) ale rovnako ani voči inému subjektu (sociálna a zdravotná poisťovňa – dlh na odvodoch).
Aktuálny úrový lístok

Zistite viac kliknutím na banku

FIX 1

4.99%

4.59%

4.75%

-

4.59%

5.99%

4.00%

5.54%

FIX 3

5.19%

4.59%

4.75%

4.39%

4.59%

5.59%

4.20%

4.44%

FIX 5

5.19%

4.59%

4.75%

4.39%

4.59%

5.09%

4.30%

4.64%

Zobrazuje základné úrokové sadzby bez zliav pre nadobúdacie hypotéky, ak ste zvedavý na presnú sadzbu na základe Vašej bonity a príjmu spravte si prepočet kliknutím na tlačidlo nižšie.

Okrem presnej ponuky bez návštevy pobočky Vám zobrazíme aj zľavy, ktoré je v banke možné získať.  

Zistite či na to máte

Máte dostatočný príjem na požadovaný úver? Overte si to za pár minút online.

ZAČAŤ TERAZ nezáväzne