Date - Webtech X Webflow Template
aktualizované 25. Február 2024

Príjem z prenájmu Vám pomôže dosiahnuť na vyššiu hypotéku, ako?

Ako sa v banke dokladuje príjem z prenájmu a ktorá banka Vám bude akceptovať celý nájom ako mesačný príjem?

Vedeli ste, že aj príjem z prenájmu sa dá akceptovať ako Váš vedľajší príjem a môže tak zvýšiť Váš priemerný mesačný príjem a teda k výšku Vašej hypotéky? Akceptuje ho väčšina bánk pričom sa líšia v dvoch veciach:

  • či ho akceptujú celý alebo len vo výške podielu vyjadreného v percentách (napr. ČSOB70%)
  • a to, či požadujú aby bol príjem z prenájmu uvedený aj v daňovom priznaní za posledné účtovné obdobie, respektíve ako dlho by mal prenájom už trvať.

Pripravili sme si pre Vás rýchly prehľad parametrov v tabuľke nižšie, pričom sme sa zamerali na vyobrazenie podielu, ktorý banka z nájmu akceptuje, a či vyžaduje aby bol príjem zdanení a uvedený vo Vašom poslednom(najaktuálnejšom) daňovom priznaní.

Podiel

50%*

30%**

60%

70%

100%***

55%

70%

0%

Daňové prizn.

nie

nie

nie

áno

áno

nie

nie

nie

*počíta oboma formami, vyberie si ten ktorý je vyšší, avšak prenájom musí trvať minimálne 12 mesiacov

**rovnako počíta obe metódy a vyberie si tu najvyššiu

***UniCreditBank počíta len z daňového priznania, teda 100% základu dane uvedeného v daňovom priznaní

Ak kombinujete tento príjem so živnosťou (viac TU), podnikaním v SRO (viac TU)alebo s trvalým pracovným pomerom, môže ísť pomerne o náročnú kombinatoriku. Preto neplytvajte časom a spravte si nezáväzný výpočet TU, pričom reálne výsledky Vám náš unikátny algoritmus ukáže za menej ako 5 minút s presnosťou99%.

Ako sa tento príjem dokladuje?

Existujú dva typy spôsobov ako sa príjem z prenájmu počíta a teda dokladuje. Prvým najjednoduchším je výpisom z účtu. Banke predložíte výpis z účtu za posledných 6 mesiacov spolu s nájomnou zmluvou, pričom ako základ na výpočet sa vezme dohodnutý a riadne hradený nájom.

Druhý spôsob je na základe daňového priznania. Používa sa v prípade bánk, ktoré trvajú na tom aby nájom začal plynúť už v predchádzajúcom účtovnom období a bol zahrnutý v daňovom priznaní. V prípade ak financujete v banke, ktorá má takúto požiadavku, tak nižšie nájdete pomôcku pre nájdete určujúcej hodnoty.

V prípade ak prenajímate nehnuteľnosť, ste povinný zo zákona sa registrovať na pridelenie daňového identifikačného čísla za účelom inkasovania tohto príjmu a v tom prípad si podávate daňové priznanie ako fyzická osoba, ale typu B.

Na daňovom priznaní typu B si nájdite riadok 11 na 3 strane, kde by ste mali vidieť celkový príjem z prenájmu. Pre banku je dôležité aby po odrátaní nákladov spojených s prenájmom bol základ dane z príjmu z prenájmu kladný.

Riadok 11 daňového priznania obsahuje celkový príjem z prenájmu

Výsledný základ dane príjmu z prenájmu nájdete na strane 5 riadok 65. Toto číslo musí byť kladné.

Základ dane, teda príjem z prenájmu mínus výdavky na prenájom musí byť kladný. Nájdete ho v riadku 65 na stane 3 daňového priznania

V prípade ak dokladujete príjem s daňovým priznaním, je potrebné automaticky predložiť banke potvrdenie, že máte vysporiadanú daň voči daňovému úradu (viac o získaní tohto potvrdenia TU). Banky ktoré podporujú oba typy metodík si vyberú najvyšší výsledok. Nechcete strácať čas hľadaním banky, ktorá Vám z prenájmu bude akceptovať najviac?

Zadajte v našej webovej aplikácii výšku mesačného nájmu bez energii a začiatok nájmu, pričom aplikácia nájde najlepšie riešenie na financovanie.

Zároveň skombinuje tento príjem s Vaším hlavným príjmom, vekom a ďalšími zadanými parametrami a nájde najideálnejšie riešenie. A to najlepšie? Nezaberie to viac ako 5 minút času.

Aktuálny úrový lístok

Zistite viac kliknutím na banku

FIX 1

4.99%

4.59%

4.75%

-

4.59%

5.99%

4.00%

5.54%

FIX 3

5.19%

4.59%

4.75%

4.39%

4.59%

5.59%

4.20%

4.44%

FIX 5

5.19%

4.59%

4.75%

4.39%

4.59%

5.09%

4.30%

4.64%

Zobrazuje základné úrokové sadzby bez zliav pre nadobúdacie hypotéky, ak ste zvedavý na presnú sadzbu na základe Vašej bonity a príjmu spravte si prepočet kliknutím na tlačidlo nižšie.

Okrem presnej ponuky bez návštevy pobočky Vám zobrazíme aj zľavy, ktoré je v banke možné získať.  

Zistite či na to máte

Máte dostatočný príjem na požadovaný úver? Overte si to za pár minút online.

ZAČAŤ TERAZ nezáväzne